Training Juridisch correct schrijven

Training ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’ voor juristen en juridisch beleidsmedewerkers bij de (semi)overheid door twee senior trainers: een neerlandicus en een jurist

In de training ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’ leren juristen en juridisch beleidsmedewerkers bij de (semi)overheid hoe ze heldere bestuursvoorstellen, brieven, notities en memo’s kunnen schrijven. Onderwerpen in de schrijftraining: juridisch verantwoorde teksten schrijven; juridisch jargon ‘vertalen’ voor cliënten, collega’s en een breed publiek; prettig leesbare zinnen formuleren; teksten helder opbouwen in correct Nederlands.

Begrijpelijk én juridisch correct schrijven

Als jurist of juridisch beleidsmedewerker bent u analytisch ingesteld. Daardoor gebruikt u waarschijnlijk wat te veel jargon in uw communicatie. Essentieel is dat u uw bevindingen duidelijk en begrijpelijk leert overbrengen op niet-juristen. In de training ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’ ontwikkelt u daarvoor de schriftelijke vaardigheden.

Schrijftraining voor juristen: trainingsaanpak

In de schrijftraining ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’ krijgt u praktische adviezen om de effectiviteit van uw teksten te vergroten. U leert hoe u kort en bondig kunt formuleren, met oog voor de juridische geldigheid van uw tekst. Ook krijgt u handvatten om complexe juridische materie onder woorden te brengen in min of meer gewonemensentaal. Daarnaast bekwaamt u zich in een degelijke tekstopbouw. Vanzelfsprekend staan ook een goede zinsbouw en correct Nederlands centraal. Tot slot leert u hoe u uw advies of standpunt helder kunt beargumenteren op papier.

Schrijftraining gebaseerd op juridische tekstsoorten

In de training komen uw eigen teksten aan bod. De trainers behandelen deze in de training en verbinden uw tekst met de lesstof. Van tevoren kunt u bijvoorbeeld een van de volgende teksten insturen:

 • een voorstel aan het bestuur of het management waarvoor u de juridische argumentatie heeft geschreven
 • een (deel van een) beleidsregel of beleidsnotitie die u heeft opgesteld
 • een (deel van een) interne klachtenregeling
 • een antwoordbrief op een (complexe) klacht
 • een brief aan een medewerker, inwoner of cliënt over een (juridisch) gevoelig onderwerp
 • een (deel van een) arbeids- of samenwerkingsovereenkomst
 • een antwoordbrief op een Wob-verzoek of een andere beschikking die u heeft opgesteld
 • een brief met juridische informatie aan een inwoner of cliënt

Op grond van uw tekst ontvangt u tijdens de training persoonlijke, praktische handvatten waarmee u uw schrijfstijl verder kunt professionaliseren. U leert veel van deze persoonlijke feedback, maar zeker ook van de feedback die uw collega-deelnemers ontvangen.

Deelnemers

De training ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’ is geschikt voor juristen en juridisch beleidsmedewerkers die werkzaam zijn binnen decentrale overheden of zelfstandige bestuursorganen.

Twee trainers: een neerlandicus en een jurist

Drs. Nicole Baars-Verbrugge, neerlandicus en schrijftrainer, geeft deze training samen met mr. Eileen Jonker-Hofman, jurist. Eileen Jonker is overheidsjurist en juridisch trainer. Zij houdt zich bezig met juridische kwaliteitszorg in brede zin. Haar focus ligt op juridisch correct formuleren in het spanningsveld tussen begrijpelijkheid en rechtmatigheid.

Trainingsprogramma: juridisch correct schrijven

De training ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’ duurt minimaal twee en maximaal vier dagdelen. Mogelijke onderdelen van de training:

 • teksten en alinea’s helder opbouwen volgens de piramidetechniek
 • een leesbare, heldere schrijfstijl hanteren
 • foutloos Nederlands schrijven
 • juridische vraagstukken helder verwoorden op papier
 • een juridisch advies degelijk en begrijpelijk beargumenteren op papier
 • rekening houden met de wettelijke aansprakelijkheid
 • een efficiënt schrijfproces volgen

Resultaten schrijftraining juridisch schrijven

Juridisch geschoolde medewerkers die de training ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’ hebben gevolgd:

 • schrijven voorstellen, brieven, notities en adviezen die prettig leesbaar zijn
 • weten hoe ze juridische regelingen op een verantwoorde manier kunnen vertalen in een advies aan collega’s of een heldere uitleg aan burgers of cliënten
 • zijn in staat correct Nederlands te schrijven
 • schrijven teksten in minder tijd dan voorheen, waardoor u deadlines gemakkelijker haalt

Incompanytraining Begrijpelijk en juridisch correct schrijven

Wenst u meer informatie over de training ‘Begrijpelijk en juridisch correct schrijven’? Wilt u weten wat de trainers drs. Nicole Baars-Verbrugge en mr. Eileen Jonker-Hofman voor uw organisatie kunnen betekenen? Dan komen zij graag langs om mee te denken over uw doelen en opleidingsvragen. Maak een afspraak: (06) 15 00 33 19 (Nicole Baars).